top of page

Privacybeleid

Privacyverklaring Beauty salon Eleganza

Bij Beauty salon Eleganza hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en de bescherming van persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken en beveiligen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verzamelen we mogelijk de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

  • Uw geboortedatum

  • Uw medische geschiedenis en eventuele allergieën

  • Informatie over uw huid- en nagelconditie

  • Factuur- en betalingsgegevens

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de door u gevraagde behandelingen

  • Het beheren van uw afspraken en de facturatie

  • Het versturen van nieuwsbrieven of marketingcommunicatie waarvoor u zich heeft aangemeld

  • Het verbeteren van onze dienstverlening en het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van privacy en worden regelmatig getraind op het gebied van gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren. Uw persoonsgegevens worden na afloop van de bewaartermijn veilig vernietigd.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem hiervoor contact op met Beauty salon Eleganza.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met Beauty salon Eleganza.

Beauty salon Eleganza

Hertzstraat 36, 2316 DH Leiden 

Tel. nummer +31614596143

E-mailadres: eleganza.leiden@gmail.com

bottom of page